Kruiden

De verkoop van biologisch plantgoed loopt van
einde februari tot begin oktober.

Het aanbod varieert mee met het seizoen.